Zarządzanie firmą

Zarządzanie firmą rozpatrywać można na wielu różnych poziomach, w zależności od wielkości, modelu biznesowego i branży. Zdobyte, posiadane i nieustannie rozwijane przeze mnie doświadczenie oraz umiejętności wspierają uzyskany stopień „dr” na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończone studia podyplomowe Master of Business Administration (Uniwersytet Szczeciński&Manchester Metropolitan University), wykształcenie prawnicze, a także certyfikaty audytora wiodącego, pełnomocnika ds. zarządzania jakością oraz audytora wewnętrznego ISO 9001:2008 (Boureau Veritas), które gwarantują wysoką jakość wykonywanej przeze mnie pracy oraz pomocne są we wdrażaniu w firmie systemowych rozwiązań. Jak wiadomo, efekt działania systemu jest większy niż efekt działania poszczególnych elementów z osobna. Oferuję odpowiedzialność za efektywną realizację działań w firmie jako menadżer, compliance manager, shadow manager lub interim manager. Zapraszam do współpracy!