Test na sukces w biznesie

Zaznacz w jakim stopniu poniższe cechy opisują Ciebie, według następującej skali od 5 do 1:

  •  „Zdecydowanie taka / taki właśnie jestem
  • Raczej jestem taka / taki
  •  „Nie wiem czy taka / taki jestem, trudno powiedzieć
  • Raczej nie jestem taka / taki
  • Zdecydowanie taka /taki nie jestem

 

Pamiętaj!

  • Podczas wypełniania Testu istotne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jaka / jaki faktycznie jesteś a jaka / jaki chciałbyś być lub jak chciałabyś / być czy chciał/abyś byś się zachowywać.
  • Uogólnienia formułuj na podstawie obserwacji wielu swoich wcześniejszych zachowań w danej sytuacji. Wystrzegaj się nieuzasadnionych uogólnień, np. jeśli zazwyczaj w obliczu trudności czy niedogodności starasz się nie poddawać, czyli często cechuje Cię postawa typu: „dam radę”, „nie poddam się”, a zdarzyło Ci się, że w którymś momencie przeciwności Cię złamały, to spokojnie możesz przyznać sobie 4 – 5 punktów. Innymi słowy uogólnienia formułuj na podstawie obserwacji większej ilości swoich wcześniejszych zachowań w danej sytuacji.
  • Zdarza się, że osoba, która posiada daną cechę, zaznacza, że jej nie posiada, czyli, że nie jest taka, ponieważ nadaje większą, wewnętrzną wartość innej z cech. Jednak ta sama osoba, postawiona w sytuacji rzeczywistego wyboru w sytuacji rzeczywistej, przejawia zachowania reprezentujące cechę, którą wyparła, ponieważ decydują o tym względy praktyczne. Jeśli chcesz wynieść wartość z Testu, zaznaczaj odpowiedzi odnoszące się do sytuacji rzeczywistego wyboru! Możesz przecież przejawiać zachowania reprezentujące daną cechę (którą cenisz mniej i dlatego próbujesz wypierać tę cechę), ale może być dla Ciebie ważna ze względu np. bardzo istotne względy praktyczne – dlatego po prostu zaznacz tę cechę!