Restrukturyzacja

Aby sprostać stale zmieniającym się uwarunkowaniom rynkowym, firmy często muszą reorganizować swoją działalność. Właściciele firm otrzymują zwykle sprzeczne rady na temat tego jak przeprowadzić ten proces. Jak daleko sięgać powinny modyfikacje? Czy i na ile wstrząsnąć swoimi strukturami, aby pozbyć się uciążliwych procedur czy układów, które osłabiają tempo wzrostu? Aby rozwiązać problem, trzeba postawić diagnozę. Dlatego przeprowadzam najpierw audyt wstępny i odpowiadam na pytania. Następnie pokazuję jak przeprowadzić zmianę we właściwy sposób. Poniżej przedstawiam przykładowe rodzaje restrukturyzacji.

Restrukturyzacja finansowa polega na działaniach w zakresie planowania i zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zapewnia płynność finansową, kształtuje strukturę kapitału, zwiększa możliwości finansowe i poprawia efektywność zasobów firmy. Warto zaznaczyć, iż używanie w firmie wskaźników, które biorą pod uwagę np. bankowcy może być mylące i w rezultacie wpędzać w kłopoty. Obrazuje to przypadek pewnego producenta dóbr konsumpcyjnych, który z wyraźną dumą ogłosił, iż kapitał obrotowy wzrósł z 1 do 4 milionów pln, wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej wzrosły odpowiednio ze 110% do 200% i z 35% do 100%, zaś sześć miesięcy później ogłosił, że jest niewypłacalny.

Restrukturyzacja organizacyjna oznacza poprawę sprawności i efektywności działania kadry zarządzającej poprzez zmiany w strukturze organizacyjnej, również w zakresie procesów i systemów organizacji, aż do zmian w kulturze organizacyjnej. Ten rodzaj restrukturyzacji przysparzać może najwięcej problemów ze względu na dezorganizację w firmie, której towarzyszy utrata kompetencji, jako rezultat porzucenia dotychczasowych rutynowych zachowań. Restrukturyzacja organizacyjna powoduje konieczność odbudowy więzi z otoczeniem. Mimo tego typu niebezpieczeństw, restrukturyzacja organizacyjna musi być podejmowana, ponieważ tutaj właśnie koncentrują się rezultaty zmian w innych obszarach działania firmy. Profesjonalnie przeprowadzona zapowiada sukces, a więc znaczące korzyści.

Restrukturyzacja marketingowa ma na celu wzrost sprzedaży oraz przychodów, umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie m.in. odpowiedniej polityki cenowej. W obliczu transformacji cyfrowej zmienia się cały biznes. Zmieniają się też klienci, a firmy, chcąc się rozwijać, uzyskać i utrzymywać przewagę rynkową, musza w ciągły i innowacyjny sposób dostosowywać do własnych potrzeb to, co dziś oferują nowe technologie, w tym media społecznościowe.