Modele biznesowe

Modele biznesowe – (business model) Opisują architekturę przychodów, logiczną strukturę, która pozwala na ustalenie roli i skuteczności zmieniających się źródeł przychodów. Odpowiadają na pytanie gdzie i jak zarabiamy pieniądze. Ale to, co dzisiaj może być dla Ciebie podstawowym źródłem przychodów, może przestać pełnić tę funkcję w przyszłości. Nie można z góry założyć, który model biznesowy jest obecnie najbardziej efektywny, dlatego nieustannie należy analizować jego plusy i minusy. Liczba możliwości, gdzie i jak zarabiasz pieniądze jest duża i prawidłowość ta dotyczy wszystkich branż. Różne modele biznesowe przynoszą odmienne wyniki. Model pokazuje jak naprawdę działa Twoja firma. Dlatego dokonuję oceny na ile Twój model biznesowy jest wewnętrznie spójny. Czy i na ile zapewnia zyskowność oraz realizację celów finansowych.